Podjetje GGE je postalo Resalta

Podjetje GGE je že več let predan partner za celovite energetske storitve, ki stremi k izboljšanju energetske učinkovitosti in razvoju obnovljivih virov energije po celotni regiji JV Evrope. Izvedli smo številne projekte za javne institucije, industrijska in komercialna podjetja, sodelovali z uglednimi finančnimi in vladnimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami.

Naše poslanstvo je razvijati obnovljive vire energije in zagotavljati energetsko učinkovite rešitve. Poslanstvu smo sledili vse od ustanovitve in prav to ostaja tudi naše osrednje vodilo v prihodnje. 

V sklopu rasti in razvoja podjetja, vstopov na nove trge in širitve naših storitev smo se v podjetju odločili za razvoj nove blagovne znamke. Nova znamka bo bolj enotno in celostno podpirala naše delovanje in odražala to, v kar se je podjetje razvilo.

Ime GGE je akronim treh ustanovnih podjetij: Gorenja, Geoplina in Energetike Ljubljana. Ker se je lastniška struktura spremenila, podjetje pa je preraslo meje slovenskega prostora in preseglo okvirje obstoječe znamke, je bil čas za spremembo. 

Naše novo ime je Resalta. 

Resalta predstavlja našo rezultatsko naravnano držo, rezultate, ki jih želimo zagotavljati naročnikom, partnerjem, lastnikom in seveda tudi zaposlenim. Nov logotip in nova identiteta znamke odražata tudi našo zavezanost trajnosti in usmerjenosti v obnovljive vire energije.

Tudi v prihodnje se bomo osredotočali na doseganje energetskih ciljev naših naročnikov in strmeli k odličnim partnerskim odnosom in sodelovanju.

Stay tuned.

Subscribe to Resalta news.

Terms and conditions.

By subscribing to our newsletter you agree to receive e-mail communications from Resalta d.o.o. The aim of our newsletter is to keep visitors to the website, partners, clients and the general public informed of the work Resalta does, its new projects, developments, upcoming events as well as news concerning energy efficiency and renewables. The frequency of the newsletter issues will be at most monthly, with possible exceptions for unscheduled yet important news. We reserve the sole right to either modify or discontinue the newsletter, at any time and without notice to you. We take your privacy seriously and will never communicate or sell your information to third parties. You can unsubscribe from the newsletter at any time.