Najveći JPP projekat za modernizaciju sistema javnog osvetljenja na Balkanu potpisan između Grada Kruševac i kompanije GGE

Grad Kruševac potpisao je ugovoro o javno-privatnom partnerstvu (JPP) sa kompanijom GGE, regionalnom grupom za energetske usluge, radi potpunog obnavljanja sistema javnog osvetljenja u 99 naselja u opštini. Pored toga što je u pitanju najveći JPP projekat javnog osvetljenja na Balkanu po broju zamenjenih svetiljki, ovaj projekat je najveće JPP za energetsku efikasnost u Srbiji potpisan do sad.

Projekat predstavlja važnu prekretnicu u razvoju energetske efikasnosti i JPP modela u Srbiji. Model JPP omogućava privatnim kompanijama da ulažu u javne projekte, u skladu sa posebnim ugovorom. Privatni partner obezbeđuje finansiranje, izvodi sve potrebne radove i vrši održavanje opreme, preuzima sve odgovornosti za projekat, dok javni partner vraća privatnom investiciju od svoje uštede. Srbija, kao deo Energetske zajednice, ima jasne ciljeve za energetsku efikasnost i stvorila je pravni okvir koji omogućava razvoj JPP projekata u ovoj oblasti. Međutim, nedovoljno poznavanje ovog modela i spori birokratski procesi znače da je vrlo malo projekata javnog osvetljenja prošlo početne faze planiranja, što čini JPP javnog osvjetljenja u Kruševcu još ambicioznijim i značajnijim.

Potpisan dana 21.09.2017. između gradonačelnika Kruševca i GGE i tehničkog partnera Elios, ovaj JPP projekat će zameniti 12,545 starih neefikasnih svetiljki sa 12,545 Phillips i Schreder LED svetiljki.

Pored toga što su značajnije efikasnije od postojećih živinih i natrijumskih svetiljki i time obezbeđuju više svetlosti dok troše manje energije, LED svetiljke imaju neuporedivo duži vek trajanja. Za javno osvetljenje to znači da LED svetiljka može trajati više od 25 godina bez potrebe za zamenom. To je takođe ekološka tehnologija koja ne sadrži toksične komponente niti materijale štetne za životnu sredinu, ali koja je dovoljno izdržljiva kako bi pretrpela i najgore vremenske uslove, električne šokove i vibracije. To ih čini idealnim za javno osvetljenje i predstavlja jednostavan način da opštine uštede novac i umanje uticaj na životnu sredinu.

U slučaju Kruševca, svetiljke su pažljivo odabrane nakon fotometrijskih proračuna kako bi se ispunili svi zahtevi grada i okolnih naselja. Prelazak na LED svetiljke će smanjiti ukupnu snagu instalisanog svetla sa 1.664 kW na 356 kW, što će rezultirati finansijskom uštedom od 85% za Grad Kruševac kada se privatni partner isplati. Trajanje ugovora je postavljeno na 12 godina, ali GGE pruža garancije za instaliranu opremu još dodatne 3 godine.

“Najvažnija poruka koju ovaj projekat šalje je da je sve ovo postignuto bez bilo kakvih izdvajanja iz gradskog budžeta, te da će i posle otplate investicije privatnom partneru i troška za struju, u gradskom budžetu ostajati više novca nego pre rekonstrukcije. Kruševac je sjajan primer da svaka od naših opština u svojim zastarelim sistemima rasvete krije ogroman potencijal za nove investicije i da nema izgovora da nastavimo da trošimo neopravdane količine energije. Manjak sredstava u budžetu više nije prepreka, jer se investicije otplaćuju iz ušteda koje nova LED tehnologija kreira, a postoje privatni partneri zainteresovani za takva ulaganja.“ Izjavila je Ankica Barbulov, direktorka firme GGE za Srbiju.

GGE će takođe zameniti zastarele sisteme za uključivanje i isključivanje sistema javnog osvetljenja u svih 330 podstanica u opštini. Novi sistem će biti automatizovan i regulisan pomoću astronomskog sata prilagođenog uslovima u Kruševcu, što omogućava optimalnu uštedu energije, kao i potrebnih 4,000 radnih sati godišnje.

Preuzimanjem ovog projekta, grad Kruševac je obezbedio veći nivo udobnosti za stanovnike okolnih naselja. Postignute uštede omogućiće opštini da investira više sredstava tamo gde su najpotrebnija. GGE je već realizovao projekte javnog osvetljenja u Srbiji u opštinama Ada, Žabalj i Petrovac na Mlavi. U gradu Pirotu, GGE menja kotlove na lož ulje u četiri osnovne škole sa kotlovima na biomasu i obezbeđuje toplotnu energiju školama u sklopu prvog JPP za snabdevanje toplotnom energijom u Srbiji. GGE je takođe privatni partner u najvećem JPP u Sloveniji za energetsku efikasnost sa gradom Ljubljana za energetsku sanaciju 49 javnih zgrada.
 

Stay tuned.

Subscribe to Resalta news.

Terms and conditions.

By subscribing to our newsletter you agree to receive e-mail communications from Resalta d.o.o. The aim of our newsletter is to keep visitors to the website, partners, clients and the general public informed of the work Resalta does, its new projects, developments, upcoming events as well as news concerning energy efficiency and renewables. The frequency of the newsletter issues will be at most monthly, with possible exceptions for unscheduled yet important news. We reserve the sole right to either modify or discontinue the newsletter, at any time and without notice to you. We take your privacy seriously and will never communicate or sell your information to third parties. You can unsubscribe from the newsletter at any time.