Resalta osvojila projekat javne rasvete u Petrovcu na Mlavi

Resalta je zajedno sa tehničkim partnerom Elios dobila javni tender u Petrovcu na Mlavi, za renoviranje celog sistema javne rasvete. Resalta i partner će zameniti 1.421 starih sijalica sa 1.426 LED sijalica i 50 halogenih sijalica. Resalta će takođe zameniti zastarele sisteme za paljenje i gašenje javne rasvete u svih 36 podstanica u opštini, sa automatizovanim sistemom koji će omogućiti veću energetsku efikasnost. Instalirani kapacitet sijalica će se smanjiti sa 205 kW na 40 kW.

Ugovor o isporuci energije sa opštinom potpisan je 08.08.2017 i trajaće 12 godina, a Resalta pruža opštini dodatne 3 godine garancije za kvalitet ugrađene opreme. Stanovnici opštine će zahvaljujući projektu uživati u boljoj i pouzdanijoj infrastrukturi.

Javno-privatna partnerstva (PPP) između Resalte i javnog partnera znače da Resalta finansira i implementira projekat, takođe pruža usluge održavanja tokom trajanja ugovora. Resalta povraća investicije postepeno, pri čemu javni partner odmah ostvaruje uštedu. Po isteku ugovora, javnom partneru pripada pun iznos uštede, što je u slučaju Petrovca na Mlavi 78,8% onoga što je opština prethodno plaćala za rasvetu.

Ovo je Resaltin treći projekat javne rasvete u Srbiji, pored javno-privatnog partnerstva za isporuku toplote sa gradom Pirot. U regionu, značajni Resalta projekti uključuju i JPP javne rasvete u Novigradu, Istra, i najveći JPP energetske efikasnosti sa Gradom Ljubljana, u konzorcijumu sa Petrolom, za energetsku sanaciju 49 opštinskih zgrada. Resalta će nastaviti da radi sa gradovima i opštinama širom regiona u nastojanju  da poboljša energetsku efikasnost u javnom sektoru.
 

Stay tuned.

Subscribe to Resalta news.

Terms and conditions.

By subscribing to our newsletter you agree to receive e-mail communications from Resalta d.o.o. The aim of our newsletter is to keep visitors to the website, partners, clients and the general public informed of the work Resalta does, its new projects, developments, upcoming events as well as news concerning energy efficiency and renewables. The frequency of the newsletter issues will be at most monthly, with possible exceptions for unscheduled yet important news. We reserve the sole right to either modify or discontinue the newsletter, at any time and without notice to you. We take your privacy seriously and will never communicate or sell your information to third parties. You can unsubscribe from the newsletter at any time.